واحد سازمانی
محمد رضا شرقی
نام کارمند :محمد رضا نام خانوادگی:شرقی
سمت سازمانی :پایگاه مقاومت امام حسن عسگری (ع) شماره تماس :04134275886