واحد سازمانی
اکبر سقایی
نام کارمند :اکبر نام خانوادگی:سقایی
سمت سازمانی : متصدی سرایداری شماره تماس :04134275286