کلام دلنشین


 
 مطالب
آرشیو Print RSS
 
 اتوماسیون اداری
 
 نظام پیشنهادات
 
 لینکها 
 نظر سنجی
نظر شما در مورد محتوای وب سایت؟ 


 
 مزایده ها و مناقصه ها
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهي مزایده عمومی

آگهي مزایده عمومی سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز در نظر دارد به استناد مجوز صادره از هيئت مديره محترم سازمان،اجاره منافع تعداد 9 باب از مغازه های حجاری با کاربری حجاری و فروش سنگ قبر ، 2 باب مغازه گلفروشی با کاربری فروش گل و 2 باب بوفه با کاربری فروش مواد غذائی در سازمان را از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت های پایه بشرح ذیل بین افراد حقیقی و حقوقی به اجاره واگذار نماید:
سه شنبه 4 تير 1398

آگهي مزایده عمومی

آگهي مزایده عمومی سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز در نظر دارد به استناد مجوز صادره از هيئت مديره محترم سازمان،ارائه خدمات مداحی و عزاداری بر سر قبور متوفیان در سازمان را بشرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واگذار نماید:
سه شنبه 4 تير 1398

آگهي مزایده عمومی

سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز در نظر دارد تعداد 9 باب از مغازه های حجاری با کاربری حجاری و فروش سنگ قبر ، یک باب آلاچیق گلفروشی با کاربری فروش گل و یک باب بوفه با کاربری فروش مواد غذائی

سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز در نظر دارد تعداد 9 باب از مغازه های حجاری با کاربری حجاری و فروش سنگ قبر ، یک باب آلاچیق گلفروشی با کاربری فروش گل و یک باب بوفه با کاربری فروش مواد غذائی سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز در نظر دارد تعداد 9 باب از مغازه های حجاری با کاربری حجاری و فروش سنگ قبر ، یک باب آلاچیق گلفروشی با کاربری فروش گل و یک باب بوفه با کاربری فروش مواد غذائی در سازمان را از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت های پایه بشرح ذیل بین افراد حقیقی و حقوقی به اجاره واگذار نماید:
يکشنبه 20 اسفند 1396

سازمان آرامستان های شهرداری تبریز

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
شنبه 28 اسفند 1395

سازمان آرامستان های شهرداری تبریز

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
جمعه 27 اسفند 1395

لغو آگهی سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز

لغو آگهی سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز
چهارشنبه 26 اسفند 1394

آگهی مناقصه عمومی سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز(ساخت سنگ لحد بتنی پوشش روی قبور)

آگهی مناقصه عمومی سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز(ساخت سنگ لحد بتنی پوشش روی قبور) سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز در نظر دارد-به استناد مجوز هيئت مديره محترم سازمان-عمليات اجرائی پروژه ساخت سنگ لحد بتنی جهت پوشش روی قبور را از طريق مناقصه عمومي مطابق شرايط زير واگذار نمايد.
شنبه 8 اسفند 1394

آگهی مناقصه عمومی سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز(خاکریزی و لحدگذاری داخل و روی قبور )

آگهی مناقصه عمومی سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز(خاکریزی و لحدگذاری داخل و روی قبور ) سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز در نظر دارد-به استناد مجوز هيئت مديره محترم سازمان-عمليات اجرائی پروژه خاکریزی و لحد گذاری داخل و روی قبور سازمان را از طريق مناقصه عمومي مطابق شرايط زير واگذار نمايد.
شنبه 8 اسفند 1394

آگهی مناقصه عمومی سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز(فاز 2 بلوک صدیقین)

آگهی مناقصه عمومی سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز(فاز 2 بلوک صدیقین) سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز در نظر دارد- به استناد مجوز هيئت مديره محترم سازمان-عمليات اجرائی پروژه تکمیل و ادامه ساماندهی فاز 2 بلوک صدیقین را از طريق مناقصه عمومي مطابق شرايط زير واگذار نمايد.
شنبه 8 اسفند 1394

آگهي مناقصه عمومی

آگهي مناقصه عمومی
سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز در نظر دارد-به استناد مجوز هيئت مديره محترم سازمان-عمليات اجرائی پروژه (1) کف سازی با آجر پرسی روی قبور را از طريق مناقصه عمومي مطابق شرايط زير واگذار نمايد.
شنبه 1 اسفند 1394
 
 لینکها